Wednesday, November 3, 2010

kenyataan

kenyataan boleh lari dari kita tapi kita tidak boleh lari dari kenyataan. Adapun yang mengertikan kenyataan adalah sesuatu ketentuan. Kita tidak terlepas dari ketentuan yang ditakdirkan kepada kita. Bahkan perjalanan hidup kita telah diketahui walaupun kita belum menjangkau kejadian.


Perubahan sentiasa bersama kita. Mengapa perlu kita takut kepada perubahan? Ada dua kesan sahaja mengapa perubahan itu berlaku iaitu positif dan negatif. Dua kesan ini dijanakan oleh akal pikiran kita sendiri. Jangan takut untuk berubah kerana tidak ada seorang pun yang boleh menentukan hala tuju hidup kita. Kita berhak atas paksi ''menoloq diri''.


nurkilan
menoloq diri

No comments:

Post a Comment